Junta

 

President: Lluís Pagès Boix

Sots-President: Xevi Garcia Gil

Secretària: Mei Castells Bassas 

                             

Cap d'àrea: Manel Jofra


 Curses populars: Aniol Alabert - Marc Planagumà

L'Entrebancada: Aniol Alabert - Marc Planagumà

Joventut: Martí Torroella


 

                       

Director tècnic d'atletisme: Miquel Jofra

Coordinació fons i marxa: Tino Ruiz                                              


Director tècnic de natació: Pau Lladó

Director tècnic de triatló: Josep Sánchez                      


 

                             

Cap d'àrea: Mei Castells                                                                                


 

Caps d'àrea: Jordi Farràs, Pau Lladó i Martí Torroella

Comunicació: Pau Lladó


 

- Lluís Dispès

- Jesús Gou

- Joe Gou

- Josep Massa

- Sònia Matas